Bảy yêu cầu cuộc sống - Duy trì kết nối với Đấng tối cao

BẢY YÊU CẦU CUỘC SỐNG
  1. Đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân
  2. Nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực trong cuộc sống
  3. Khẳng định giá trị bản thân
  4. Chủ động yêu thương
  5. Thể hiện sự sáng tạo
  6. Áp dụng lối sống tỉnh thức
  7. Duy trì kết nối với Đấng tối cao

6. Duy trì kết nối với Đấng tối cao
Sau khi bạn đã dành thời gian áp dụng lối sống tỉnh thức, bạn sẽ bắt đầu được kết nối bền vững với một nguồn sức mạnh đã tạo nên bạn. Thực tế là, bạn luôn được kết nối với Trái đất, hệ Mặt trời, những ngôi sao và hành tinh. Dù bạn có nhận ra hay không, bạn được kết nối với vạn vật đang tồn tại. Là một con người, bạn có khả năng trải nghiệm sự kết nối vạn vật. Bạn là một phần của điều đó!
Chúng ta vẫn thường nghe thấy "chúng ta là một" được vang lên trong những lời ca hay được viết trong những cuốn sách. Điều đó nghĩa là gì? Chỉ có một  nguồn sức mạnh hợp nhất ở mọi nơi. Bạn là một phần của nguồn sức mạnh đó! Tất cả sức mạnh của hành tinh này nằm trong tay bạn.
Những vị thánh và các nhà hiền triết
Yêu cầu cuộc sống thứ bảy này là yêu cầu khó nắm bắt nhất và cũng rất hiếm người đưa yêu cầu này vào cuộc sống của họ nên việc tìm được một hình mẫu có sức thuyết phục quả không đơn giản. Khi bạn chạm tới yêu cầu này, bạn sẽ có cảm giác được kết nối bền vững với mọi người và mọi vật trên hành tinh.
Không đó điều gì vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta nếu chúng ta khám phá và phát triển khía cạnh này trong bản chất của mình. Như những sinh viên của cuộc đời, chúng ta sẽ lý giải được sức mạnh của những vị Thánh và các nhà hiền triết trong suốt chiều dài lịch sử.

Kết luận

TNC Tran typing
 
;